Rezultati lokalne skupnosti

V Sloveniji s številnimi ukrepi že prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Kako dobro nam gre na poti izpolnjevanja danih obljub in ciljev nam bo vsako leto pokazalo Podnebno ogledalo. Za načrtovanje ukrepov v prihodnosti in poti po kateri bo Slovenija stopala pa bo nakazal sklop Podnebna pot.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Občine si z brezplačno spletno aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti pomagajo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Orodja za načrtovanje

V drugi fazi projekta »Podnebna pot 2050« bodo za občine pripravljena orodja za podporo pri načrtovanju podnebnih aktivnosti na ravni lokalnih skupnosti.