Rezultati lokalne skupnosti

V Sloveniji s številnimi ukrepi že prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Kako dobro nam gre na poti izpolnjevanja danih obljub in ciljev nam bo vsako leto pokazalo Podnebno ogledalo. Za načrtovanje ukrepov v prihodnosti in poti po kateri bo Slovenija stopala pa bo nakazal sklop Podnebna pot.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Občine si z brezplačno spletno aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti pomagajo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Preglednik – orodje za načrtovanje

Z novim orodjem Preglednik občine dobijo vpogled v podatke in si lahko pomagajo pri projekcijah rabe energije in zmanjševanja emisij na področjih osebnih vozil in stavb.