Aktualno

Uncategorized @sl

30. oktobra, 2018

Vabimo: Priprava Dolgoročne strategija za nizke emisije – določitev analize

V A B I L O na delavnico »Priprava Dolgoročne strategije za nizke emisije – določitev analize« torek, 6. 11. 2018, ob 8.30, Agencija RS za okolje, Velika sejna dvorana – 4. nadstropje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana Prijave sprejemamo do petka, 2. 11. 2018, na povezavi Prijava na delavnico (kliknite)   Projekt LIFE Podnebna pot […]

V A B I L O na delavnico

»Priprava Dolgoročne strategije za nizke emisije – določitev analize«

torek, 6. 11. 2018, ob 8.30,
Agencija RS za okolje, Velika sejna dvorana – 4. nadstropje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Prijave sprejemamo do petka, 2. 11. 2018, na povezavi Prijava na delavnico (kliknite)

 

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega sporazuma.

Ministrstvo za okolje in prostor in Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, vabita na prvo delavnico v sklopu priprave Dolgoročne strategije za nizke emisije – določitev analize (»scoping«).

Slovenija mora, v skladu s Pariškim sporazumom in Uredbo o upravljanju Energetske unije (predlog), do leta 2020 pripraviti Dolgoročno strategijo za nizke emisije s cilji zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Voditelji držav EU so se obvezali, da bo EU kot celota do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 80% do 95% glede na emisije leta 1990.

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 bodo pripravljene strokovne podlage za Dolgoročno strategijo za nizke emisije. Priprava bo potekala v več fazah, ki bodo omogočale interakcijo med analitičnim delom in odločevalskim procesom ter omogočile sodelovanje vseh ključnih deležnikov. Organizirane bodo delavnice, ki bodo omogočale izmenjavo informacij in dialog o možnostih za zmanjševanje emisij in pričakovanih posledicah le-teh. V prvi fazi, poimenovani »določitev analize«, bomo obravnavali izhodišča za oblikovanje scenarijev: (1) kriterije, po katerih bomo primerjali scenarije in merila, ki jih bodo morali scenariji izpolniti (emisije toplogrednih plinov, onesnaževal zraka, sektorske kriterije (zanesljivost oskrbe, konkurenčnost) ter makroekonomske in družbene (BDP, zaposlenost idr.), (2) zasnovo scenarijev, ki bodo vključevali poleg obstoječih ukrepov še dodatne ukrepe in (3) določitev okvirja analize (časovni okvir ipd.).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovih katarina.trstenjak@ijs.si, andreja.urbancic@ijs.si.

 

Vljudno vabljeni!

Vabilo in program: Priprava dolgoročne strategije za nizke emisije – 6. november

 

Uncategorized @sl

Uncategorized @sl
Uncategorized @sl
29. januarja, 2018

Uvodne delavnice

V Hiši Evrope smo konec septembra izvedli uvodne delavnice našega projekta namenjene odločevalcem.

Več o tem
Uncategorized @sl
30. januarja, 2018

Zaključna konferenca

Oktobra 2020 bo organizirana zaključna konferenca projekta. Konferenca bo mednarodna, pričakujemo eksperte iz srednje Evrope, zahodnega Balkana in drugje.

Več o tem
Uncategorized @sl
16. aprila, 2018

Podnebno ogledalo 2018

Podnebno ogledalo 2018 je vsakoletna publikacija, ki spremlja izvajanje podnebnih ukrepov. Namenjena je v podporo odločanju za izboljšanje obstoječih podnebnih ukrepov. Podnebno ogledalo 2018 je sestavljeno iz večih zvezkov-sklopov. Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek0_Koncno_2018-04-11 Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek1_Koncno_2018-04-12 Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek2_Koncno_2018-04-12 Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek5_Koncno_2018-04-10 Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek7_Koncno_2018-04-12

Več o tem
Arhiv dogodkov
20. marca, 2018

Izpusti emisij v kmetijstvu – stanje, dejavniki in ocenjevanje emisij

Institut “Jožef Stefan” je v sredini marca skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije organiziral delavnico na temo emisij v kmetijstvu. Namenjena je bila predvsem zaposlenim na kmetijskem ministrstvu in drugim, ki se poklicno ukvarjajo s problematiko izpustov emisij TGP iz kmetijstva. Delavnico je vodil dr. Jože Verbič iz KIS-a.

Več o tem
Uncategorized @sl
5. oktobra, 2021

Conference Guidebook

Conference Guidebook_LIFEClimatePath2050

Več o tem
Arhiv dogodkov
26. marca, 2018

Gradivo iz posveta Energetsko pogodbeništvo

Center za energetsko učinkovitost na Institutu »Jožef Stefan« (CEU IJS) je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), 27. februarja, organiziral posvet ‘Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030’. Tematskim predavanjem je sledila razprava o usmeritvah in aktivnostih za razvoj trga storitev učinkovite rabe energije (URE) in perspektivah financiranja energetske prenove stavb.

Več o tem
Arhiv dogodkov
26. junija, 2018

Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?

Energetska učinkovitost je dragoceno sredstvo za soočanje z izzivi odvisnosti od uvoza energije in omejenih energetskih virov, potrebe po omejitvi podnebnih sprememb in izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva ter obvladovanju stroškov za energijo. V novem predlogu Direktive o energetski učinkovitosti je izpostavljeno, da je energetska učinkovitost prvi ključni element evropske Energetske unije.

Več o tem
Uncategorized @sl
30. oktobra, 2018

Vabimo: Priprava Dolgoročne strategija za nizke emisije – določitev analize

V A B I L O na delavnico »Priprava Dolgoročne strategije za nizke emisije – določitev analize« torek, 6. 11. 2018, ob 8.30, Agencija RS za okolje, Velika sejna dvorana – 4. nadstropje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana Prijave sprejemamo do petka, 2. 11. 2018, na povezavi Prijava na delavnico (kliknite)   Projekt LIFE Podnebna pot […]

Več o tem
Arhiv dogodkov
13. marca, 2019

Delavnica: Pregled rezultatov dosedanjih strateških presoj vplivov na okolje za hidroelektrarne in vetrne elektrarne

Delavnica je bila v četrtek, 7.3.2019, ob 8.45, na Agencija RS za okolje, Ljubljana

Več o tem
Arhiv dogodkov
4. marca, 2019

Predhodno posvetovanje in dialog za Nacionalni energetsko podnebni načrt – NEPN

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019.

Več o tem
Aktualno
6. marca, 2019

Izkoriščanje trde biomase v energetske namene in potenciali do leta 2050

5. marca 2019 je Institut »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost, v okviru projekta LIFE Podnebna Pot 2050 izvedel tehnično delavnico »Izkoriščanje trde biomase v energetske namene in potenciali do 2050«, s katero smo želeli podrobneje osvetliti različne vidike izkoriščanja (trde) biomase v energetske namene, tako v gospodinjstvih kot v drugih sektorjih ter predstaviti izhodišča za […]

Več o tem