Rezultati lokalne skupnosti

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Spletna platforma, ki prikazuje aktivnosti občin pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v občinah.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti je spletna aplikacija, ki prikazuje izvajanje ukrepov energetske prenove stavb, širitve kolesarskih mrež ter druge ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah.

Aplikacija je v pomoč pri spremljanju aktivnosti in napredka občine, hkrati pa omogoča izmenjavo idej in izkušenj z občinami, ki se bodo na posameznih področjih izkazale z dobrimi rezultati. Namen »semaforja« je vzajemno spodbujanje občin k izpeljavi podnebnih aktivnosti in spremljanje izvajanja njihovih načrtovanih ukrepov. V letih od 2018 do 2020 bomo junija na nacionalni ravni organizirali letni dogodek, na katerem bomo javnosti skupaj z občinami predstavili dosežke podnebnih aktivnosti in stanje na »lokalnem semaforju«.

Kazalci, ki so prikazani na »semaforju«, bomo posodabljali in osveževali na letni ravni, s čimer bo omogočeno sprotno spremljanje izvajanja ukrepov in napredka v posameznih občinah na letni ravni.

semafor.podnebnapot2050.si

V prvih mesecih projekta (od junija do septembra 2017) je pobudo za sodelovanje pri vzpostavitvi lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti podprlo naslednjih 20 občin: Ajdovščina, Divača, Grosuplje, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Jezersko, Kanal ob Soči, Komen, Koper, Logatec, Maribor, Miren-Kostanjevica, Moravče, Nova Gorica, Pivka, Sežana, Šempeter-Vrtojba in Tolmin.


Če želite tudi v vaši občini podpreti prizadevanja tega projekta in se pridružiti pobudi, nam sporočite na info@podnebnapot2050.si


S pristopom k platformi boste dobili najboljši vpogled v stanje pri izvajanju ukrepov, ki blažijo podnebne spremembe, skupaj z drugimi občinami boste lahko spremljali svoj napredek, pridobili boste orodja za bolj kakovostno razvojno načrtovanje, s preostalimi pridruženimi občinami pa boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se seznanili z najboljšimi praksami.

K Lokalnemu semaforju so že pristopile naslednje občine: Ajdovščina, Divača, Grosuplje, Ivančna Gorica, Koper, Kranj,Maribor, Miren-Kostanjevica, Moravče in Nova Gorica.