Rezultati lokalne skupnosti

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Občine si z brezplačno spletno aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti pomagajo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti je brezplačna spletna aplikacja, s katero si občine pomagajo in spremljajo napredek pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Vključuje 45 indikatorjev za vse občine v Sloveniji in 9 dodatnih indikatorjev za vključene občine.

S spletno aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti na Institutu »Jožef Stefan« podpiramo slovenske občine pri izmenjavi dobrih praks in izkušenj. Aplikacija omogoča spremljanje in prikazovanje napredka posameznih občin pri energetski prenovi stavb, širitvi kolesarskih mrež in izvajanju drugih ukrepov. Brezplačna aplikacija omogoča izmenjavo dobrih rezultatov, idej in izkušenj z različnih področij med občinami.

Pridružite se nam.


Če se želite tudi v vaši občini pridružiti Lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti, nam pišite na info@podnebnapot2050.si.


O semaforju

Danes je v lokalni podnebni semafor vključenih že 72 občin, 45 kazalnikov pa je pripravljenih prav za vse občine.

semafor.podnebnapot2050.si

V semafor je vključenih 54 kazalnikov, ki prikazujejo aktivnosti občin za blaženje podnebnih sprememb v stavbah, prometu, kmetijstvu, gozdarstvu in industriji ter pri ravnanju z odpadki, proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in daljinskem ogrevanju. Kar 45 od teh kazalnikov je predstavljenih za vse občine v Sloveniji, preostali pa le za tiste, ki so v delovanje spletne platforme aktivno vključene, teh je trenutno 72.

S pristopom k semaforju boste v spremljanje ukrepov aktivneje vključeni. Za vse pridružene občine spremljamo dodatnih 9 kazalcev, kot sta na primer energetska prenova javnih stavb brez subvencije in število električnih polnilnic. S tem boste dobili najboljši vpogled v stanje pri izvajanju ukrepov, ki blažijo podnebne spremembe. Vključeni boste tudi v zgodnje obveščanje o novostih. Skupaj z drugimi občinami boste lahko spremljali napredek, pridobili orodja za bolj kakovostno razvojno načrtovanje, s preostalimi pridruženimi občinami pa boste lahko izmenjali izkušnje in najboljše prakse.

Uporaba semaforja je brezplačna in omogoča:

  • prikaz posameznega kazalnika na zemljevidu Slovenije,
  • pregled aktivnosti na ravni posamezne občine in
  • primerjavo med več občinami.

Kazalnike semaforja posodabljamo in osvežujemo vsako leto, s čimer je omogočeno sprotno spremljanje izvajanja ukrepov in napredka v posameznih občinah na letni ravni. Za vsak kazalnik je na voljo tudi metodološki list z informacijami o virih podatkov in točnimi opisi kazalnikov.

O razvoju in uporabi semaforja

Pri razvoju in testiranju semaforja so sodelovali Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA) in občine: Ajdovščina, Divača, Grosuplje, Ivančna Gorica, Koper, Kranj, Maribor, Miren – Kostanjevica, Moravče in Nova Gorica.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti občine vse več uporabljajo, npr. pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov in drugih dokumentov:

Lokalni energetski koncept občine Kranj

Lokalni energetski koncept občine Kamnik

Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor, 2021-2030