O projektu

Organiziranost

Delo na projektu vodi ožja projektna skupina. Usmerjevalni odbor, ki ga koordinira MOP, delo na projektu usmerja.