O projektu

Usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor (UO) usmerja delo na projektu in opravlja zlasti naslednje naloge:
  • obravna oz. potrjujevanje načrta uporabe rezultatov projekta v podporo odločanju
  • se seznanja s poročilom o uporabi rezultatov projekta v podporo odločanju
  • podaja izvajalcem projekta priporočila za usmerjanje projekta
  • se seznanja z delom na projektu (z napredkom in načrtovanim), posebej podrobno se seznanja z delom na aktivnosti C5 Koordinacija s postopki odločanja.
Odbor, koordinira predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, kot predstavnik sofinancerja projekta. Sestava (UO):
  • mag. Martin Batič, predstavnik MOP, koordinator UO (namestnik)
  • mag. Erik Potočar, predstavnik MzI za področje energije, član
  • mag. Stanislav Meglič, predstavnik MzI za področje prometa, član
  • dr. Jože Ileršič, predstavnica MKGP za področje kmetijstva in gozdarstva, članica
  • mag. Marjana Dermelj, predstavnica  SVRK za področje splošne razvojne politike, članica
  • Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije, članica UO iz lokalnih skupnosti.