O projektu

Zunanji izvajalci

Pri izvedbenih aktivostih projekta so sodelovali tudi zunanji izvajalci.

Elaphe, d. o. o., z analizo perspektiv elektromobilnosti v Sloveniji do leta 2050.

Inštitut za ekologijo je pripravil sklop analiz upravljanja podnebnih politik in ukrepov: analize kadrovskih zmogljivosti/obremenitev, uporabe analitičnih podlag za odločanje ter ključnih komunikacijskih in organizacijskih ovir pri izvajanju ukrepov.

Goriška lokalna energetska agencija, sodeluje pri vzpostavitvi in testiranju lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo, z analizo razsvetljave v Sloveniji za projekcije do leta 2050.

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, CPOEF, je izdelal dve Ekonomski analizi:

  • analizo družbeno ekonomskih ovir, ki vplivajo na izvajanje ukrepov spodbujanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ranljive skupine prebivalstva in
  • analizo dejavnikov, poveznih s finančnimi sposobnostmi gospodinjstev, ki vplivajo na odločanje o investicijah za učinkovito rabo energije.

Geološki zavod Slovenije, GeoZS, z analizo potenciala plitve geotermalne energije v Sloveniji do leta 2050.

Inštitut za politike prostora, IPOP, z analizo ovir pri ukrepih spodbujanja javnega potniškega prometa, usmerjene v spreminjanje ravnanja uporabnikov.

Energman, Tomaž Fatur, s. p., je programsko vodil tehnične delavnice in izdelal analizo ovir pri izvajanju dveh izbranih ukrepov v industriji. 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, pripravlja analizo ovir za izvajanje zelene javno finančne reforme v Sloveniji.

Svetovalno izobraževalni center Fakultete za Upravo je pripravil analizo organiziranosti za izvajanje podnebne politike.

Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti je pripravil analizo orientacije streh za analizo potenciala sončnih elektrarn.

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, in FOCUS, društvo za sonaravni razvoj, pri izvedbi treh posvetov o podnebnem upravljanju in zakonu.

Pri komunikacijskih in promocijskih aktivnostih pa:

Špela Polak, s. p., s pripravo komunikacijskega načrta projekta in podporo pri komunikacijskih in diseminacijskih aktivnostih.

Kraft&Werk, d. o. o., z izdelavo celostne grafične podobe in spletnih strani projekta.

Digital Studio, Slak, d. o. o., z izdelavo dveh videov projekta.

Besedna igra – jezikovno svetovanje, Dean Joseph DeVos, s. p. z lekturo angleških besedil.

AVANTA, družba za komuniciranje, d. o. o., pri pripravi dveh poročil za splošno javnost.

Ana Marija Udovič, študentka, pri pripravi angleške verzije spletne strani in organizaciji zaključne konference.

Zavod Radio Študent, pri izvedbi mednarodne konference v hibridni obliki.