Rezultati Slovenije

V Sloveniji s številnimi ukrepi že prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Kako dobro nam gre na poti izpolnjevanja danih obljub in ciljev nam bo vsako leto pokazalo Podnebno ogledalo. Za načrtovanje ukrepov v prihodnosti in poti po kateri bo Slovenija stopala pa bo nakazal sklop Podnebna pot.

Letno podnebno ogledalo

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).

Podnebna pot 2050

Za pripravo Dolgoročnih podnebnih strategij Slovenije do leta 2050 in drugih strateških dokumentov Slovenija potrebuje projekcije, ki pomagajo začrtati pot v podnebno nevtralnost.