Aktualno

FAQ

24. June, 2021

Predstavitev strokovnih podlag za Dolgoročno podnebno strategije Slovenije do leta 2050- predstavitev za širšo javnost EN

EN Vlada je letos aprila sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Cilj, ki si ga Slovenija zastavlja v tem dokumentu, je doseganje podnebne nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Predlog Resolucije je predviden za obravnavo na 24. redni seji Državnega zbora (predvidoma julija), še pred tem bo obravnavana na […]

EN Vlada je letos aprila sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Cilj, ki si ga Slovenija zastavlja v tem dokumentu, je doseganje podnebne nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Predlog Resolucije je predviden za obravnavo na 24. redni seji Državnega zbora (predvidoma julija), še pred tem bo obravnavana na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor.
Strokovne/analitične podlage, uporabljene za osnutek strategije, so bile pripravljene v sklopu projekta LIFE Podnebna pot 2050. Predstavitev strokovnih podlag za širšo javnost bo v sredo, 9.6.2021, ob 13. uri (preko spleta, povezava bo poslana dan pred dogodkom).

Na spletnem dogodku bomo podrobneje predstavili predpostavke, modele in rezultate analiz scenarijev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050 in njihove učinke.
Program:
13.00–13.15 Zmanjševanje toplogrednih plinov v Sloveniji in trenutno stanje, novi podnebni cilji, Katarina Trstenjak, IJS CEU
13.15‒13.25 Scenariji zmanjševanja emisij TGP do leta 2050 za sektor promet, mag. Gregor Pretnar, PNZ
13.25–13.35 Scenariji zmanjševanja emisij TGP do leta 2050 za sektor kmetijstvo, dr. Jože Verbič, KIS
13.35–13.50 Povzetek scenarijske analize zmanjševanja emisij TGP do leta 2050, Matjaž Česen, IJS CEU
13.50 – 15.00 Razprava
Spletna prijava: TUKAJ

dodatne informacije: katarina.trstenjak@ijs.si

Vljudno vabljeni!

Predstavitev strokovnih podlag za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije- Vabilo, 9.6.2021

FAQ

FAQ

Predstavitev strokovnih podlag za Dolgoročno podnebno strategije Slovenije do leta 2050- predstavitev za širšo javnost EN

EN Vlada je letos aprila sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Cilj, ki si ga Slovenija zastavlja v tem dokumentu, je doseganje podnebne nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Predlog Resolucije je predviden za obravnavo na 24. redni seji Državnega zbora (predvidoma julija), še pred tem bo obravnavana na […]

Več o tem