0_povzetek za odločanje_11jun19

0_povzetek za odločanje_11jun19