Zvezek-1_poglavje-7_tabela-4_kazalci-13-14-15-16-17