Zunanji izvajalci2

Zunanji izvajalci2

V okviru projekta LIFE ClimatePath2050 sodelujejo tudi zunanji izvajalci.

Elaphe, d.o.o., z analizo perspektiv elektromobilnosti v Sloveniji do leta 2050.

Inštitut za ekologijo je pripravil sklop analiz upravljanja podnebnih politik in ukrepov: analize kadrovskih zmogljivosti/obremenitev, uporabe analitičnih podlag za odločanje ter ključnih komunikacijskih in organizacijskih ovir pri izvajanju ukrepov.

Goriška lokalna energetska agencija, sodeluje pri vzpostavitvi in testiranju lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo, z analizo razsvetljave v Sloveniji za projekcije do leta 2050.

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, CPOEF, je izdelal dve Ekonomski analizi:

  • analizo družbeno ekonomskih ovir, ki vplivajo na izvajanje ukrepov spodbujanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ranljive skupine prebivalstva in
  • analizo dejavnikov, poveznih s finančnimi sposobnostmi gospodinjstev, ki vplivajo na odločanje o investicijah za učinkovito rabo energije.

Geološki zavod Slovenije, GeoZS, z analizo potenciala plitve geotermalne energije v Sloveniji do leta 2050.

Inštitut za politike prostora, IPOP, z analizo ovir pri ukrepih spodbujanja javnega potniškega prometa, usmerjene v spreminjanje ravnanja uporabnikov.

Energman, Tomaž Fatur s.p., je programsko vodil tehnične delavnice in izdelal analizo ovir pri izvajanju dveh izbranih ukrepov v industriji. 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, pripravlja analizo ovir za izvajanje zelene javno finančne reforme v Sloveniji.

Svetovalno izobraževalni center Fakultete za Upravo je pripravil analizo organiziranosti za izvajanje podnebne politike.

Pri komunikacijskih in promocijskih aktivnostih pa:

Špela Polak, s.p., s pripravo komunikacijskega načrta projekta in podporo pri komunikacijskih in diseminacijskih aktivnostih.

Kraft&Werk, d.o.o., z izdelavo celostne grafične podobe in spletnih strani projekta.

Digital Studio, Slak, d.o.o., z izdelavo videa Projekcije – strategija – aktivnosti.

Besedna igra – jezikovno svetovanje, Dean Joseph DeVos s.p. z lekturo angleških besedil.