Zvezek-1_poglavje-7_tabela-4_kazalci-2-3-4-5-6-7-8